GET IN TOUCH

  • Akcija digital d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, broj spisa: 060275532 | OIB: 39292019492 | Račun broj HR90 234009
    1110499132 otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb. | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Članovi
    uprave: Ilija Brajković, Petar Bogdan | Sjedište:Ljudevita Posavskog 4, 10000 Zagreb

    Privacy policy